Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kod modułu Nazwa modułu Język
wykładowy
Egzamin / zaliczenie
ECTS Rodzaje zajęć (liczba godzin)
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Konwersatorium
Seminarium
Proseminarium
Lektorat
Ćwiczenia terenowe
Warsztat
Praktyka
Tutoring
E-learning
SEMESTR 1
A
02-KM-S2-GM01 Grupa modułów 1 Srudent pierwszego semestru wybiera jeden przedmiot z listy.
02-MO2S-14-01 Teorie estetyki polski Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-02 Film i nowe media w kulturze polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-03 Kultura i społeczeństwo polski E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-04a Literatura między mediami polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-06 Wybrane zagadnienia komunikacji społecznej polski Z 3 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-07 Dramatyzacje życia publicznego polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-08 Praktyki multimedialne polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-10 Społeczeństwo informacyjne polski E 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-17F Współczesna kultura audiowizualna polski E 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-25K Public Relations polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - INNE WYMAGANIA
02-MO2S-14-jo-1 Język obcy polski Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 2
A
02-KM-S2-GMWK02 Grupa modułów: widowiska kulturowe 2 Student drugiego semestru specjalności widowiska kulturowe wybiera jeden przedmiot z listy.
02-KM-S2-GMWK03 Grupa modułów: widowiska kulturowe 3 Student drugiego semestru specjalności widowiska kulturowe wybiera jeden przedmiot z listy.
02-MO2S-14-12 Interpretacja przekazów audiowizualnych (EW, PN, WK) polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-13T Seminarium magisterskie: Widowiska kulturowe I polski Z 8 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-16T Komunikacja teatralna polski E 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-17T Formy widowisk kulturowych polski E 4 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-18T Gatunki widowisk muzycznych polski Z 3 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-19T Analiza współczesnych tekstów dla teatru polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-20T Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy teatru polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 3
A
02-KM-S2-GMWK04 Grupa modułów: widowiska kulturowe 4 Student trzeciego semestru specjalności widowiska kulturowe wybiera jeden przedmiot z listy.
02-KM-S2-GMWK05 Grupa modułów: widowiska kulturowe 5 Student trzeciego semestru specjalności widowiska kulturowe wybiera jeden przedmiot z listy.
02-KM-S2-GMWK06 Grupa modułów: widowiska kulturowe 6 Student trzeciego semestru specjalności widowiska kulturowe wybiera jeden przedmiot z listy.
02-MO2S-14-21T Seminarium magisterskie: Widowiska kulturowe II polski Z 7 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-22T Współczesny performans artystyczny polski E 4 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-26T Teatr europejski po 1945 roku polski E 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO2S-14-27T Edukacja teatralna polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 4
A
02-KM-S2-GMWK07 Grupa modułów: wiowiska kulturowe 7 Student czwartego semestru specjalności widowiska kulturowe wybiera jeden przedmiot z listy.
02-KM-S2-GMWK08 Grupa modułów: widowiska kulturowe 8 Student czwartego semestru specjalności widowiska kulturowe wybiera jeden przedmiot z listy.
02-MO2S-14-28T Seminarium magisterskie: Widowiska kulturowe III polski Z 20 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |