University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
[in Polish] A
[in Polish] Dydaktyka języka niemieckiego sem I [02-FGNA-D I] German E 3 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] PNJN sem. 1 [02-GDMK-PNJN 1] German Z 6 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie sem. 1 [02-FGNA-SEMM 1] German Z 8 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium specjalizacyjne sem.1 [02-FGNA-SEMS] German Z 4 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Tłumaczenie tekstów użytkowych i literackich sem.1 [02-FGNA-TTU] German Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wybrane zagadnienia ze współczesnej literatury niemieckojęzycznej [02-FGNA-WZL] German E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wybrane zagadnienia z kultury niemieckiego obszaru językowego po 1945 [02-FGNA-WZK] German Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] język obcy (do wyboru) [lektorat] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
[in Polish] A
[in Polish] Dydaktyka języka niemieckiego sem II [02-FGNA-D II] German E 3 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] PNJN sem. 2 [02-GDMK-PNJN 2] German E 4 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Psychologia (moduł z obszaru nauk społecznych) [02-FGNA-PSYCH] Polish E 5 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie sem. 2 [02-FGNA-SEMM 2] German Z 7 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium specjalizacyjne sem.2 [02-FGNA-SEMS I] German Z 3 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Tłumaczenie tekstów użytkowych i literackich sem. 2 [02-FGNA-TTU I] German Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wybrane zagadnienia z językoznawstwa ogólnego i porównawczego [02-FGNA-WZJ] German E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wybrane zagadnienia z kultury niemieckiego obszaru językowego po 1945 [02-FGNA-WZK] German Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Inne wymagania
[in Polish] język obcy (do wyboru) [lektorat] Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
[in Polish] A
[in Polish] Pedagogika (moduł z obszaru nauk społecznych) [02-FGNA-PED] Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] PNJN sem. 3 [02-GDMK-PNJN 3] German E 6 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie sem. 3 [02-FGNA-SEMM 3] German Z 12 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium specjalizacyjne sem.3 [02-FGNA-SEMS II] German Z 3 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teksty akademickie sem. 3-4 [02-FGNA-TA] German Z 4 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyki i zajęcia terenowe
[in Polish] Praktyka zawodowa [02-FGNA-prak] Polish Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
SEMESTER 4
[in Polish] A
[in Polish] PNJN sem. 4 [02-GDMK-PNJN 4] German Z 8 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Seminarium magisterskie sem. 4 [02-FGNA-SEMM 4] German Z 18 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teksty akademickie sem. 3-4 [02-FGNA-TA] German Z 4 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact