University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
A
02-BN-S2-GM01 [in Polish] Marketing biblioteczny / Bibliotekarstwo praktyczne [in Polish] Absolwenci kierunku informacja naukowa i bibiotekoznawstwo realizują moduł marketing biblioteczny; studenci po innych kierunkach - bibliotekarstwo praktyczne
02-BN-S2-KBL01 Research trends in book science Polish E 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S2-KBT01 Research trends in library science Polish E 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S2-SI01 Information society English Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S2-SM01 Graduate seminar 1 Polish Z 2 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S2-ZP01 Legal issues in library and information activities Polish Z 4 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEM 01 [in Polish] Semestr 1 [in Polish] Studenci w pierwszym semestrze wybierają jedną, opcjonalną kategorię modułów (nazwa kategorii w nazwach poszczególnych modułów). W kolejnych semestrach realizują moduły z tej samej kategorię.
SEMESTER 2
A
02-BN-S2-EL02 E-learning Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S2-IP02 Public information Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S2-KBI02 Research trends in information science Polish E 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S2-OPZ02 [in Polish] Praktyka zawodowa [in Polish] Praktyka zawodowa w bibliotekach publicznych lub naukowych w wymiarze 60 godzin po I roku wyłącznie dla osób po innych kierunkach.
02-BN-S2-PKL02 Issues of literary culture Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S2-SM02 Graduate seminar 2 Polish Z 2 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S2-TBI02 Terminology of library and information science Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02_BN-S2-WM02 Special topic lecture Polish Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEM 02 [in Polish] Semestr 2 [in Polish] Kontynuacja zajęć z kategorii modułów wybranych w pierwszym semestrze
SEMESTER 3
A
02-BN-S2-DK03 Cultural heritage in archives, libraries and museums Polish Z 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S2-EB03 Ethics in library and information activities Polish Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S2-SM03 Graduate seminar 3 Polish Z 2 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
SEM 03 [in Polish] Semestr 3 [in Polish] Kontynuacja zajęć z kategorii modułów wybranych w pierwszym semestrze
SEMESTER 4
A
02-BN-S2-INZI04 IT tools for personal information management Polish Z 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S2-PP04 Library area design Polish Z 2 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S2-SM04 Graduate seminar 4 Polish E 18 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
SEM 04 [in Polish] Semestr 4 [in Polish] Kontynuacja zajęć z kategorii modułów wybranych w pierwszym semestrze

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact