Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kod modułu Nazwa modułu Język
wykładowy
Egzamin / zaliczenie
ECTS Rodzaje zajęć (liczba godzin)
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Konwersatorium
Seminarium
Proseminarium
Lektorat
Ćwiczenia terenowe
Warsztat
Praktyka
Tutoring
E-learning
SEMESTR 1
A
02-K01S-12-01 Historia filozofii (starożytność i średniowiecze) polski Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-02 Wstęp do kulturoznawstwa polski E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-03 Historia Polski polski Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-05 Wstęp do nauki o teatrze polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-06 Socjologia kultury polski Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-07 Warsztaty audiodeskrypcji polski Z 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-08 Literatura XIX wieku. Romantyczna antropologia polski Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-09 Warsztaty interpretacji poezji polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-10 Wstęp do teorii komunikacji polski E 4 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-11 Wstęp do medioznawstwa polski E 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-16-56 Warsztaty publicystyczne polski Z 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KU-S1-GM01 Grupa modułów 1 Student pierwszego semestru wybiera jeden przedmiot z listy.
C - INNE WYMAGANIA
02-K01S-32-WF1 Wychowanie fizyczne polski Z 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO1S-12-jo-1 Język obcy polski Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO1S-12-ti Technologie informacyjne polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 2
A
02-K01S-12-12 Historia filozofii (nowożytność i współczesność) polski E 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-13 Historia kultury starożytnej polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-14 Dzieje myśli teoretycznokulturowej polski Z 3 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-15 Współczesne teorie zachowań społecznych polski E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-16 Historia sztuki polski E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-17 Teatr w kulturze polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-18 Literatura XIX wieku. Mistyka i mimesis polski E 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-19 Sztuka interpretacji polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-20 Kino nieme polski Z 3 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-21 Komunikacja kulturowa polski Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO1S-16-57 Warsztaty dziennikarskie polski Z 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KU-S1-GM02 Grupa modułów 2 Student drugiego semestru wybiera jeden przedmiot z listy.
C - INNE WYMAGANIA
02-K01S-32-WF1 Wychowanie fizyczne polski Z 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO1S-12-jo-2 Język obcy polski Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 3
A
02-K01S-12-23 Laboratorium semiotyczne polski E 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-24 Historia kultury europejskiego średniowiecza i renesansu polski Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-25 Teorie kultury XX wieku polski E 3 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-26 Estetyka wobec sztuki polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-27 Wybrane konwencje teatru światowego polski Z 3 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-29 Nowoczesność w literaturze polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-30 Historia filmu od przełomu dźwiękowego do 1945 r. polski E 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-31 Komunikacja masowa polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO1S-12-28 Awangardy literackie pierwszej połowy XX wieku polski Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KO1S-16-58 Reklama polski Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KU-S1-GM03 Grupa modułów 3 Student trzeciego semestru wybiera jeden przedmiot z listy.
C - INNE WYMAGANIA
02-KO1S-12-jo-3 Język obcy polski Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 4
A
02-K01S-12-33 Historia kultury Europy XVII-XIX wieku polski E 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-35 Teatr europejski epoki nowożytnej polski E 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-36 Modele literatury współczesnej polski E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-38 Analiza filmu polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-40 Analiza przedstawienia teatralnego polski Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-41 Kultura multimedialna polski E 4 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KU-S1-GM04 Grupa modułów 4 Student czwartego semestru wybiera jeden przedmiot z listy.
02-KU-S1-GM05 Grupa modułów 5 Student czwartego semestru wybiera jeden przedmiot z listy.
02-KU-S1-GM06 Grupa modułów 6 Student czwartego semestru wybiera jeden przedmiot z listy.
02-KU-S1-GM07 Grupa modułów 7 Student czwartego semestru wybiera jeden przedmiot z listy.
02-KU-S1-GM08 Grupa modułów 8 Student czwartego semestru wybiera jeden przedmiot z listy.
C - INNE WYMAGANIA
02-KO1S-12-jo-4E Język obcy polski E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 5
A
02-K01S-12-44 Seminarium licencjackie I polski Z 8 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-45 Przedmiot specjalizacyjny I polski Z 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-46 Organizacja kultury polski Z 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-49 Główne kierunki filmu światowego polski E 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KU-S1-GM09 Grupa modułów 9 Student piątego semestru wybiera jeden przedmiot z listy.
02-KU-S1-GM10 Grupa modułów 10 Student piątego semestru wybiera jeden przedmiot z listy.
02-KU-S1-GM11 Grupa modułów 11 Student piątego semestru wybiera jeden przedmiot z listy.
02-KU-S1-GM12 Grupa modułów 12 Student piątego semestru wybiera jeden przedmiot z listy.
SEMESTR 6
A
02-K01S-12-52 Seminarium licencjackie II polski Z 16 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-53 Przedmiot specjalizacyjny II polski Z 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-K01S-12-54 Warsztaty animacji kultury polski Z 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-KU-S1-GM13 Grupa modułów 13 Student szóstego semestru wybiera jeden przedmiot z listy.
C - INNE WYMAGANIA
02-KO1S-12-pz Praktyka zawodowa polski Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |