Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kod modułu Nazwa modułu Język
wykładowy
Egzamin / zaliczenie
ECTS Rodzaje zajęć (liczba godzin)
Wykład
Ćwiczenia
Laboratorium
Konwersatorium
Seminarium
Proseminarium
Lektorat
Ćwiczenia terenowe
Warsztat
Praktyka
Tutoring
E-learning
SEMESTR 1
A
02-MO1S-13-01 Ekrany w kulturze polski Z 2 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-02 Filozofia techniki polski Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-03 Cyberkultura polski E 3 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-04 Wstęp do teorii komunikacji polski E 4 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-05 Wstęp do medioznawstwa polski E 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-06 Wybrane zagadnienia historii współczesnej polski E 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-07 Wprowadzenie do nauk o sztukach widowiskowych polski E 4 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-08 Socjologia kultury polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - INNE WYMAGANIA
02-MO1S-13-jo-1 Język obcy polski Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-ti Technologia informacyjna polski Z 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-32-WF1 Wychowanie fizyczne polski Z 1 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 2
A
02-MO1S-13-09 Elementy filozofii kultury polski E 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-10a Komunikacja kulturowa polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-10b Analiza i interpretacja przekazów medialnych polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-11 Historia sztuki polski E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-12 Interpretacja tekstu literackiego polski Z 1 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-13a Archeologia mediów polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-13b Muzyka w kulturze polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-14 Poetyki kina polski E 4 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-15 Intermedialność w kulturze polski E 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-16a Komunikowanie perswazyjne polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-16b Narracje medialne polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-17a Design a komunikacja polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-17b Strategie autokreacji polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-18a Analiza widowisk polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-18b Od reportażu do tabloidu polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - INNE WYMAGANIA
02-MO1S-13-jo-2 Język obcy polski Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 3
A
02-MO1S-13-023b Teatr w kulturze polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-19 Logika i semiotyka polski E 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-20a Komunikacja masowa polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-20b Śląsk – kulturowy design polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-21a Antropologia widza polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-21b Media a studia genderowe polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-22a Poetyka telewizji polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-22b Medialne transformacje przestrzeni publicznych polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-23a Wirtualność w kulturze polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-24 Teoria gier polski Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-25 Sztuka mediów polski Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-26 Kulturowe mity współczesności polski E 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-27 Przestrzeń publiczna miasta polski Z 4 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-28 Wybrane źródła kultury współczesnej polski E 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - INNE WYMAGANIA
02-MO1S-13-jo-3 Język obcy polski Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1SN-12-mo Moduł ogólnouczelniany polski Z 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 4
A
02-MO1S-13-29 Wybrane teorie kultury polski E 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-30a Ekspozycje sztuki polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-30b Estetyka popkultury polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-31a Nowe rytualności polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-31b Regionalizacja w internecie polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-32 Nowa retoryka w mediach polski E 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-33a Pogranicza mediów polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-33b Interpretacja tekstu teatralnego polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-34a Sztuka i multimedia polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-34b Kultura muzyczna polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-35 Gry komputerowe polski Z 2 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-36 Gatunki w nowych mediach polski E 4 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-37a Język w mediach polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-37b Wybrane zagadnienia z historii, teorii i praktyki reklamy polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-38 Praktyki performatywne polski E 4 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C - INNE WYMAGANIA
02-MO1S-13-jo-4E Język obcy polski E 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 5
A
02-MO1S-13-39a Kultury globalne – kultury lokalne polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-39b Transformacje audiowizualności polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-40 Podstawy marketingu polski Z 2 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-41 Media społecznościowe polski E 4 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-42 Infotainment polski E 4 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-43 Kompetencje nowomedialne polski E 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-44 Seminarium licencjackie I polski Z 6 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-45 Literackie obrazy świata polski Z 4 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-46a Teatr i nowe media polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-46b Sacrum w Sieci polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S13-47 Przedmiot specjalizacyjny I polski Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTR 6
A
02-MO1S-13-48 Edukacja multimedialna polski Z 4 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-49a Warsztaty krytyki mediów polski Z 5 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-49b Warsztaty recenzenckie polski Z 5 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0
02-MO1S-13-50 Seminarium licencjackie II polski Z 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-MO1S-13-51 Przedmiot specjalizacyjny II polski Z 4 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - PRAKTYKI I ZAJĘCIA TERENOWE
02-MO1S-13-pz Praktyka zawodowa polski Z 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |