University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
A
02-BN-S1-BSEK01 [in Polish] Biblioteka w systemie edukacji i kultury Polish Z 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-EWI01 [in Polish] Efektywne wyszukiwanie informacji Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-KPP01 [in Polish] Kierunki w piśmiennictwie polskim po 1918 roku Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-LP01 [in Polish] Literatura powszechna do końca XIX wieku Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-NOI01 [in Polish] Podstawy nauki o informacji Polish E 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-OWI01 [in Polish] Ochrona własności intelektualnej Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-PB01 [in Polish] Podstawy bibliologii Polish E 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-PF01 Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-PLH01 [in Polish] Podstawy logiki dla humanistów Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-SBJI01 [in Polish] Statystyka w badaniach jakościowych i ilościowych Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-THK01 [in Polish] Teoria i historia kultury Polish E 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-TI01 [in Polish] Technologia informacyjna Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-WCZ01 [in Polish] Wiedza o czytelnictwie Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-ZZG01 [in Polish] Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi. Gromadzenie Polish Z 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Others requirements
02-BN-S1-KNB01 Foreign language 1 depending on the choice Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
32-WF1 [in Polish] Wychowanie fizyczne Polish Z 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
A
02-BN-S1-DKR02 [in Polish] Dzieje książki rękopiśmiennej Polish Z 3 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-FOD02 [in Polish] Formalne opracowanie dokumentów. Formaty danych Polish E 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-PBKC02 [in Polish] Praktyka badań kultury czytelniczej Polish Z 4 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-WDNH02 [in Polish] Wprowadzenie do nauk humanistycznych [in Polish] Student wybiera moduły do 8 punktów ECTS
02-BN-S1-WLP02 [in Polish] Współczesna literatura powszechna Polish E 4 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-ZZU02 [in Polish] Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi. Udostępnianie Polish E 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internships and field work
02-BN-S1-PZ02 [in Polish] Praktyka zawodowa w bibliotekach publicznych lub naukowych 1 Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0
Others requirements
02-BN-S1-KNB02 Foreign language 2 Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
32-WF1 [in Polish] Wychowanie fizyczne Polish Z 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
A
02-BN-S1-FOS03 [in Polish] Formalne opracowanie dokumentów specjalnych Polish E 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-KK03 [in Polish] Kultura książki - era Gutenberga Polish Z 3 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-KP03 [in Polish] Katalogowanie przedmiotowe Polish E 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-MPC03 [in Polish] Metodyka pracy z czytelnikiem Polish Z 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-OBZBA03 [in Polish] Ochrona i bezpieczeństwo zbiorów bibliotecznych i archiwalnych [in Polish] Student wybiera moduły do 8 punktów ECTS
02-BN-S1-PRIO03 [in Polish] Podstawy reprezentacji i organizacji informacji Polish E 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-WB03 [in Polish] Warsztaty bibliograficzne Polish Z 4 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Others requirements
02-BN-S1-KNB03 Foreign language 3 Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
A
02-BN-S1-BDNE04 [in Polish] Bibliografia w działalności naukowej i edukacyjnej Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-KD04 [in Polish] Klasyfikowanie dokumentów Polish E 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-KK04 [in Polish] Historia książki XIX-XXI w. Polish E 3 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-MBN04 [in Polish] Metodologia badań naukowych Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-SB04 [in Polish] Systemy biblioteczne Polish E 4 30 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-TJA04 [in Polish] Terminologia w języku angielskim Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-WZW04 [in Polish] Wprowadzenie do zagadnień wydawniczych Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-ZEW04 [in Polish] Zagadnienia edytorskie i wydawnicze [in Polish] Student wybiera moduły do 8 punktów ECTS
Internships and field work
02-BN-S1-PZ04 [in Polish] Praktyka zawodowa w bibliotekach publicznych lub naukowych 2 Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0
Others requirements
02-BN-S1-KNB04 Foreign language 4 Polish E 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
A
02-BN-S1-BI05 [in Polish] Warsztaty bibliometryczne Polish Z 3 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-KCWPC05 [in Polish] Kultura czytelnicza w przestrzeni cyfrowej [in Polish] Student wybiera moduły do 8 punktów ECTS
02-BN-S1-KOT05 [in Polish] Kryteria oceny tekstu literackiego Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-LMO05 [in Polish] Literatura dla młodego odbiorcy Polish E 3 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-OZB05 [in Polish] Organizacja i zarządzanie biblioteką Polish E 4 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-PTN05 [in Polish] Pragmatyka tekstu naukowego Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-SD05 Undergraduate seminar 1 Polish Z 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-SI05 [in Polish] Systemy informacyjne Polish Z 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-TTS05 [in Polish] Tłumaczenie tekstów specjalistycznych Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-USP05 [in Polish] Obsługa użytkowników o specjalnych potrzebach Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 6
A
02-BN-S1-BBI06 [in Polish] Bibliografia, bibliotekarstwo, informatologia [in Polish] Student wybiera moduły do 8 punktów ECTS
02-BN-S1-HB06 History of library Polish Z 2 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-LP06 [in Polish] Literatura popularna Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-MD06 [in Polish] Metadane Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-MSB06 [in Polish] Media społecznościowe w pracy biblioteki Polish Z 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-OZB06 [in Polish] Ochrona zbiorów bibliotecznych Polish E 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-PTF06 [in Polish] Podstawy terminologii fachowej w języku obcym [in Polish] Student ma do wyboru podstawy terminologii fachowej w dwóch językach: niemieckim i rosyjskim
02-BN-S1-SD06 Undergraduate seminar 2 Polish E 11 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
02-BN-S1-ZZ06 [in Polish] Zarządzanie zespołem Polish Z 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact