University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module code Module name Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
A
02-A1-S1-TUZ01 [in Polish] Techniki uczenia się i zapamiętywania Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-EP01 [in Polish] Elementy psychologii Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-ES01 [in Polish] Elementy statystyki Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-EWI01 [in Polish] Efektywne wyszukiwanie informacji Polish Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-KI01 [in Polish] Komunikacja interpersonalna Polish E 4 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-NOI01 [in Polish] Nauka o informacji Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-OIS01 [in Polish] Ocena i selekcja informacji Polish Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-PPD01 [in Polish] Przetwarzanie i prezentacja danych Polish Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-TAI01 [in Polish] Teoria architektury informacji Polish E 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-ZI01 [in Polish] Źródła informacji Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - OTHER REQUIREMENTS
02-AI-S1-JO01 [in Polish] Język obcy 1 Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
32-WF1 [in Polish] Wychowanie Fizyczne Polish Z 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
A
02-AI-S1-AWI02 [in Polish] Analiza i wizualizacja informacji Polish Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-DZI02 [in Polish] Digitalizacja zasobów informacyjnych Polish Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-EI02 [in Polish] Etyka informacji Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-EM02 [in Polish] Elementy medioznawstwa Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-ET02 [in Polish] Estetyka Polish Z 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-IB02 [in Polish] Infobrokerstwo Polish Z 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-INZ02 [in Polish] Informatyczne narzędzia zarządzania informacją własną Polish Z 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-OWI02 [in Polish] Ochrona własności intelektualnej Polish E 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-PL02 [in Polish] Podstawy logiki Polish Z 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-RTC02 [in Polish] Recepcja treści cyfrowych Polish E 4 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-UI02 [in Polish] Użytkownicy informacji Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-WRT02 [in Polish] Warsztaty redagowania tekstu Polish Z 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - OTHER REQUIREMENTS
02-AI-S1-JO02 [in Polish] Język obcy 2 Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
32-WF2 [in Polish] Wychowanie Fizyczne Polish Z 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
A
02-AI-S1-CK03 [in Polish] Cyberkultura Polish Z 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-ES03 [in Polish] E-społeczeństwo Polish Z 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-FCO03 [in Polish] Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu Polish Z 3 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-MD03 [in Polish] Metadane Polish Z 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-OP03 [in Polish] Moduły do wyboru na 3 semestrze [in Polish] Student wybiera 4 moduły za łączną liczbę 12 ECTS.
02-AI-S1-PZ03 [in Polish] Podstawy zarządzania Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-SOW03 [in Polish] Systemy organizacji wiedzy Polish E 3 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-TKW03 [in Polish] Teoria komunikacji wizualnej Polish E 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-TS03 [in Polish] Tworzenie stron WWW Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - OTHER REQUIREMENTS
02-AI-S1-JO03 [in Polish] Język obcy 3 Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
A
02-AI-S1-AIT04 [in Polish] Angielski w IT Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1- API04 [in Polish] Architektura przestrzeni informacyjnych Polish Z 3 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-BI04 [in Polish] Bezpieczeństwo informacji Polish E 3 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-OP04 [in Polish] Moduły do wyboru na 4 semestrze [in Polish] Student wybiera 4 moduły za łączną liczbę 8 ECTS.
02-AI-S1-PPG04 [in Polish] Podstawy projektowania graficznego Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-PTBD04 [in Polish] Projektowanie i tworzenie baz danych Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-SZT04 [in Polish] Systemy zarządzania treścią Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1- WE04 [in Polish] Warsztat edytora Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-WW04 [in Polish] Webwriting Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-ZZ04 [in Polish] Zarządzanie zespołem Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B - OTHER REQUIREMENTS
02-AI-S1-JO04 [in Polish] Język obcy 4 Polish E 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
A
02-AI-S1-BU05 [in Polish] Badanie użyteczności serwisów WWW Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-GW05 [in Polish] Grafika wektorowa Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-IG05 [in Polish] Infografika Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-MBN05 [in Polish] Metodologia badań naukowych Polish E 3 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-OP05 [in Polish] Moduły do wyboru na 5 semestrze [in Polish] Student wybiera 4 moduły za łączną liczbę 12 ECTS.
02-AI-S1-OSI05 [in Polish] Optymalizacja serwisów internetowych Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-PIU05 [in Polish] Projektowanie interfejsów użytkownika Polish Z 1 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-SD05 [in Polish] Seminarium dyplomowe Polish Z 4 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-TZB05 [in Polish] Tworzenie i zarządzanie bibliografią Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 6
A
02-AI-S1-BD06 [in Polish] Big Data Polish E 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-MI06 [in Polish] Marketing internetowy Polish Z 2 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-OP06 [in Polish] Moduły do wyboru na 6 semestrze [in Polish] Student wybiera 4 moduły za łączną liczbę 8 ECTS.
02-AI-S1-PDB06 [in Polish] Podstawy działalności biznesowej Polish Z 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-PRS06 [in Polish] Podstawy retoryki i stylistyki Polish Z 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-SAI06 [in Polish] Społeczne aspekty internetu Polish E 2 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02-AI-S1-SD06 [in Polish] Seminarium dyplomowe Polish Z 12 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact