University of Silesia in Katowice - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Course structure

Module name
[Module code]
Language of
instruction
Exam / course work
ECTS Form of teaching (number of hours)
Lecture
Practical classes
Laboratory classes
Discussion classes
Seminar
Proseminar
Language classes
Field practice
Workshop
Intership
Tutoring
E-learning
SEMESTER 1
A
[in Polish] Biblioteka w systemie edukacji i kultury [02-BN-N1-BSEK01] Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Efektywne wyszukiwanie informacji [02-BN-N1-EWI01] Polish Z 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Kierunki w piśmiennictwie polskim po 1918 roku [02-BN-N1-KPP01] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Literatura powszechna do końca XIX wieku [02-BN-N1-LP01] Polish E 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Ochrona własności intelektualnej [02-BN-N1-OWI01] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy bibliologii [02-BN-N1-PB01] Polish E 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy logiki dla humanistów [02-BN-N1-PLH01] Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy nauki o informacji [02-BN-N1-NOI01] Polish E 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Statystyka w badaniach jakościowych i ilościowych [02-BN-N1-SBJI01] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Technologia informacyjna [02-BN-N1-TI01] Polish Z 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Teoria i historia kultury [02-BN-N1-THK01] Polish E 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wiedza o czytelnictwie [02-BN-N1-WCZ01] Polish Z 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi. Gromadzenie [02-BN-N1-ZZG01] Polish Z 3 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[02-BN-N1-PF01] Polish Z 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Others requirements
Foreign language 1 [02-BN-N1-KNB01] depending on the choice Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 2
A
[in Polish] Dzieje książki rękopiśmiennej [02-BN-N1-DKR02] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Formalne opracowanie dokumentów. Formaty danych [02-BN-N1-FOD02] Polish E 3 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Praktyka badań kultury czytelniczej [02-BN-N1-PBKC02] Polish Z 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wprowadzenie do nauk humanistycznych [02-BN-S1-WDNH02] depending on the choice 8
[in Polish] Współczesna literatura powszechna [02-BN-N1-WLP02] Polish E 4 10 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zarządzanie zbiorami bibliotecznymi. Udostępnianie [02-BN-N1-ZZU02] Polish E 3 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Internships and field work
[in Polish] Praktyka zawodowa w bibliotekach publicznych lub naukowych 1 [02-BN-N1-PZ02] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0
Others requirements
Foreign language 2 [02-BN-N1-KNB02] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 3
A
[in Polish] Formalne opracowanie dokumentów specjalnych [02-BN-N1-FOS03] Polish E 3 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Katalogowanie przedmiotowe [02-BN-N1-KP03] Polish E 3 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Kultura książki - era Gutenberga [02-BN-N1-KK03] Polish Z 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodyka pracy z czytelnikiem [02-BN-N1-MPC03] Polish Z 3 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Ochrona i bezpieczeństwo zbiorów bibliotecznych i archiwalnych [02-BN-S1-OBZBA03] depending on the choice 8
[in Polish] Podstawy reprezentacji i organizacji informacji [02-BN-N1-PRIO03] Polish E 4 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztaty bibliograficzne [02-BN-N1-WB03] Polish Z 4 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Others requirements
Foreign language 3 [02-BN-N1-KNB03] Polish Z 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 4
A
[in Polish] Bibliografia w działalności naukowej i edukacyjnej [02-BN-N1-BDNE04] Polish Z 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Historia książki XIX-XXI w. [02-BN-N1-KK04] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Klasyfikowanie dokumentów [02-BN-N1-KD04] Polish E 3 10 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metodologia badań naukowych [02-BN-N1-MBN04] Polish Z 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Systemy biblioteczne [02-BN-N1-SB04] Polish E 4 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Terminologia w języku angielskim [02-BN-N1-TJA04] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Wprowadzenie do zagadnień wydawniczych [02-BN-N1-WZW04] Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zagadnienia edytorskie i wydawnicze [02-BN-S1-ZEW04] depending on the choice 8
Internships and field work
[in Polish] Praktyka zawodowa w bibliotekach publicznych lub naukowych 2 [02-BN-N1-PZ04] Polish Z 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0
Others requirements
Foreign language 4 [02-BN-N1-KNB04] Polish E 2 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 5
A
[in Polish] Kryteria oceny tekstu literackiego [02-BN-N1-KOT05] Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Kultura czytelnicza w przestrzeni cyfrowej [02-BN-S1-KCWPC05] depending on the choice 8
[in Polish] Literatura dla młodego odbiorcy [02-BN-N1-LMO05] Polish E 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Obsługa użytkowników o specjalnych potrzebach [02-BN-N1-USP05] Polish Z 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Organizacja i zarządzanie biblioteką [02-BN-N1-OZB05] Polish E 4 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Pragmatyka tekstu naukowego [02-BN-N1-PTN05] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Systemy informacyjne [ 02-BN-N1-SI05] Polish Z 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Tłumaczenie tekstów specjalistycznych [02-BN-N1-TTS05] Polish Z 2 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Undergraduate seminar 1 [02-BN-N1-SD05] Polish Z 2 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Warsztaty bibliometryczne [02-BN-N1-BI05] Polish Z 3 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMESTER 6
A
[in Polish] Bibliografia, bibliotekarstwo, informatologia [02-BN-S1-BBI06] depending on the choice 8
[in Polish] Historia bibliotek [02-BN-N1-HB06] Polish Z 2 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Literatura popularna [02-BN-N1-LP06] Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Media społecznościowe w pracy biblioteki [02-BN-N1-MSB06] Polish Z 1 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Metadane [02-BN-N1-MD06] Polish Z 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Ochrona zbiorów bibliotecznych [02-BN-N1-OZB06] Polish E 3 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Podstawy terminologii fachowej w języku obcym [02-BN-S1-PTF06] depending on the choice 1 15
Undergraduate seminar 2 [02-BN-N1-SD06] Polish E 11 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
[in Polish] Zarządzanie zespołem [02-BN-N1-ZZ06] Polish Z 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karta Kierunku & Informator ECTS :: Karta Kierunku 6.5.0.0-unknown :: contact