Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Kierunek studiów biologia
Wydział Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Kod edycji 01-S1BI12.2015
Kod programu 01-S1BI12
Język studiów polski
Cykl rozpoczęcia studiów 2015/2016Z, 2016/2017Z
Poziom kształcenia studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia ogólnoakademicki
Forma prowadzenia studiów stacjonarne
Liczba semestrów 6
Obszary, dziedziny, dyscypliny do których kierunek jest przyporządkowany
  • Obszar nauk przyrodniczych
    • Nauki biologiczne
      • Biologia
Tytuł zawodowy licencjat
Dalsze studia możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe
Kod ISCED 0511

Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |