Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Uwzględnione są tylko te kierunki dla których dostępne są opisy.
Lista będzie sukcesywnie uzupełniana.
Kierunek Liczba semestrów Studia inżynierskie Język studiów Cykl rozpoczęcia studiów
(Z - semestr zimowy, L - semestr letni)
2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
ZL ZL ZL ZL ZL
studia pierwszego stopnia [stacjonarne]
informatyka 7 polski
inżynieria biomedyczna 7 polski
inżynieria materiałowa 7 polski
inżynieria materiałowa 7 angielski
mechatronika 7 polski
studia pierwszego stopnia [niestacjonarne]
informatyka 7 polski
studia drugiego stopnia [stacjonarne]
informatyka 3 polski
informatyka 3 angielski
inżynieria biomedyczna 3 polski
inżynieria materiałowa 4 polski
inżynieria materiałowa 3 polski
mechatronika 3 polski
studia drugiego stopnia [niestacjonarne]
informatyka 3 polski

Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |