Uniwersytet Śląski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Uwzględnione są tylko te kierunki dla których dostępne są opisy.
Lista będzie sukcesywnie uzupełniana.
Kierunek Liczba semestrów Studia inżynierskie Język studiów Cykl rozpoczęcia studiów
(Z - semestr zimowy, L - semestr letni)
2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
ZL ZL ZL ZL ZL
studia pierwszego stopnia [stacjonarne]
architektura informacji 6 polski
filologia angielska 6 polski
filologia germańska 6 polski
filologia (język francuski w mediach i w biznesie) 6 polski
filologia (język francuski z programem tłumaczeniowym) 6 polski
filologia (język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej) 6 polski
filologia (język hiszpański z programem tłumaczeniowym) 6 polski
filologia (języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym) 6 polski
filologia (języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym) 6 polski
filologia (języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym) 6 polski
filologia (język rosyjski) 6 polski
filologia (język włoski w mediach i w biznesie) 6 polski
filologia (język włoski z programem tłumaczeniowym) 6 polski
filologia klasyczna 6 polski
filologia polska 6 polski
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 6 polski
informacja w instytucjach e-społeczeństwa 6 polski
komunikacja promocyjna i kryzysowa 6 polski
kulturoznawstwo 6 polski
kultury mediów 6 polski
mediteranistyka 6 polski
międzynarodowe studia polskie 6 polski
sztuka pisania 6 polski
studia pierwszego stopnia [niestacjonarne]
filologia angielska 6 polski
filologia (język hiszpański z programem tłumaczeniowym) 6 polski
filologia (języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym) 6 polski
filologia (języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym) 6 polski
filologia (języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym) 6 polski
filologia (język włoski z programem tłumaczeniowym) 6 polski
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 6 polski
kulturoznawstwo 6 polski
kultury mediów 6 polski
studia drugiego stopnia [stacjonarne]
filologia angielska 4 polski
filologia (europejskie studia leksykograficzne (EMLex)) 4 polski
filologia (filologia romańska) 4 polski
filologia germańska 4 polski
filologia (język francuski w mediach i w biznesie) 4 polski
filologia (język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo) 4 polski
filologia (język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej) 4 polski
filologia (język hiszpański z programem tłumaczeniowym) 4 polski
filologia (języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu) 4 polski
filologia (języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu) 4 polski
filologia (język włoski w mediach i w biznesie) 4 polski
filologia (język włoski z programem tłumaczeniowym) 4 polski
filologia klasyczna 4 polski
filologia polska 4 polski
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 4 polski
kulturoznawstwo 4 polski
kultury mediów 4 polski
międzynarodowe studia polskie 4 polski
studia śląskie 4 polski
sztuka pisania 4 polski
studia drugiego stopnia [niestacjonarne]
filologia angielska 4 polski
filologia (filologia romańska) 4 polski
filologia (filologia włoska) 4 polski
filologia germańska 4 polski
filologia (język hiszpański z programem tłumaczeniowym) 4 polski
filologia (języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu) 4 polski
filologia (języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu) 4 polski
filologia (język włoski z programem tłumaczeniowym) 4 polski
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 4 polski
kulturoznawstwo 4 polski
kultury mediów 4 polski
studia śląskie 4 polski

Karta Kierunku & Informator ECTS - Uniwersytet Śląski w Katowicach
Karta Kierunku | 1.8.13 | 6.2.0.0-2 | 2.0 | 2017-02-06 |